กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
รองนายกกิ่งกาชาด,ที่ปรึกษา,คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่มอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สต.สร้างแป้น ม.๑
และ รพ.สต.บ้านลาน ม.๕ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ตามโครงการ คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน “มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเตียงคนไข้ ๒
ไกร์ ให้ ๑๓ รพ.สต.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วย

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่