จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายอำเภอไชโย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามโครงการพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ
ในพื้นที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จำนวน 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง