กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมพิธีมอบบ้านกิ่งกาชาดรวมใจอำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางเตือนใจ ในจิตร และมอบเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่
วงโปงลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ บ้านถนนห้าธันวา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ
ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ