จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง,ปลัดอำเภอ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายอำนาจ เจะสาเมาะ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปู ณ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๓.๓๐ น. ทำให้บ้านพักเกิดความเสียหายทั้งหลัง และทำให้บ้านพัก
ของนางเมตตา อารง บ้านเลขที่ ๒๑/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ข้างเคียงเกิดความเสียหาย ในการนี้นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ นายอำนาจ เจะสาเมาะ ซึ่งบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
และมอบถุงธารน้ำใจ และมอบเงินช่วยเหลือแก่ นางเมตตา อารง ซึ่งบ้านพักได้รับความเสียหาย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี