จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการ " รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "
ประจำปี 2561 ทั้งนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ"รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561" ณ บริเวณ
ศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง