จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอปลวกแดง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ ร่วมโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ารอยยิ้ม ให้ประชาชน " จังหวัดระยอง โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่ 100 ราย มูลค่า 38,000 บาท
มอบจักยารให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน และมอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
และเวลา 11:00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง หน่วงงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและมอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการ " รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง "
จำนวน 2 ราย #โดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ2,000 บาท และมอบถุงบรรเทาทุกข์ จำนวน 2 ถุง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง