กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมคณะ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจนในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ ประจำปี 2561 ณ ร.ร.วัดเขาคันธมาทน์ ร.ร.บ้านอำเภอ ร.ร.จุกเสม็ด
จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ