จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี โดย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ
“ พัฒนาทักษะจิตอาสาสภากาชาดไทย ” หลักสูตร “ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ซึ่งมีจิตอาสา
สภากาชาดไทยในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มีอายุเกิน 50 ปี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 47 คน ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี