จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านค่าย ร่วมพีธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง