จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน
24 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี สมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม ปลัดอำเภอ สาธารณสุข ผู้นำท้องที่
ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี