จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 20 ราย ตามโครงการ “ กาชาดชลบุรี
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด
พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ปลัดอำเภอบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง จิตอาสาสภากาชาดไทย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น
อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ พื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี