จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีมอบสิ่งของ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนกรณีเกินศักยภาพของอำเภอ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้ร่วมมอบสิ่งของ
ซึ่งศูนย์กาฬสินธุ์ แแฮปปี้เนส โมเดล ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัด เช่น วัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 11 หลัง
เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง, รถเข็นพ่วง จำนวน 2 ชุด, อุปกรณ์ประกอบอาชีพขายลูกชิ้น 1 ชุด, รถจักรยานปั่น 2 ล้อ 1 คัน และถังไอศครีม 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์