กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นำโดย นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว นายอนุชา อินทศร
นายอำเภอสอยดาวพร้อมด้วยคณะ จิตอาสาสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้วและครู โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ปกครอง, อสม, หมู่ที่ 4 ตำบลปะตง ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เด็กชายพรเทพ กองเทียน ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว มารดาพิการ ยายอายุ 95 ปี
บิดาทำงานคนเดียว เป็นครอบครัวยากจน ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค

กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว
กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว
กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว