จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 " ณ วัดสันเจดีย์-ริมปิง
ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรท้องที่อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 100 ชุด โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน