จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางวนิดา อัตฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ยากไร้ ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่
จากใจกาชาด ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย คือนางทองม้วน แดนประมูล อายุ 63 ปี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและยากจน
และนายผอง พรสวัสดิ์ อาบุ 62 ปี ยากจนอาศัยอยู่คนเดีบว ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์