จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมราษฎรยากจน ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด ที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครัวเรือน
คือ นายบุญเลิศ กรทิพย์ อายุ 51 ปี ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าเพื่ออยู่อาศัย อยู่กับภรรยาที่ป่วยและบุตร 2 คน และนายอำพร ภารกุล
อายุ 42 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ภรรยาอย่าร้าง ต้องเลี้ยงดูบุตร 3 คน  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภค บริโภค
ตามความเหมาะสมให้กับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์