จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนม
และนมให้กับเด็ก และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตาผู้สูงอายุจำนวน 153 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง