กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม (นายอำเภอสีคิ้ว) คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว หน.ส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ประชาชนในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ ศูนย์ข้อมูลบ้านทุ่งพนมวัง ม.12 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส 9 ราย และ จัดทำโครงการ"ใส่ได้ให้เลยคนละ 2 ตัว " เป็นการแจกเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

กิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว