จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model
ราย นางจ่อย มาตรแสน อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์