จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ มอบหมายให้นางนัฏชนก กุลสุนทร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระนอง มอบทุนการศึกษาสึนามิ แก่เด็กกำพร้าจากเหตุการสึนามิ คือนายสมนึก โลกมณี จำนวน 6,250 บาท ซึ่งได้ศึกษาที่วิทยาลัย
เทคนิคระนอง ปีที่ 1

จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง