จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจิรวรรณ  เพ็ญพาส  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ
แว่นตาเพื่อน้อง โดยมีนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์
กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอวัฒนานคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการ แว่นตาเพื่อน้อง ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 413 คน
จาก 43 โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ส่งจากโทรศัพท์มือถือ Huawei ของฉัน

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว