จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนพิการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดได้บริจาคของขวัญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี