จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้จัดโครงการ ชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ในกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ฯ โดยมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
หมู่ 6 บ้านนาตาดี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก