จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางพรพิมล น้อยผาง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการ
บ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ วัดปราสาทแก้ว ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวารินสินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน
ยากจน จำนวน 2 คัน มอบนมแก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน จำนวน 500 คน มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 100 ชุด และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับ
บ้านธารน้ำใจฯ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์