จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารโรงยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี โรบินสัน สาขารังสิต ผลิตภัณฑ์ซาบิน่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และจิตอาสาเย็บเต้านม เข้าร่วมกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ในโครงการ " สร้างรอยยิ้ม ส่งกำลังใจ
สู้ภัยมะเร็งเต้านม " ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี