จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นายไพฑูรย์ เรืองรอง อายุ 62 ปี ผู้พิการ (ผ่าที่คอ) ณ บ้านเลขที่ 20/8 หมู่ที่ 4 คลอง 13 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี