จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวปิยะมล บุญนำ
ผู้ยากไร้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและอ้วนข้อเท้าหัก ณ บ้านเช่าในหมู่บ้านซื่อตรง ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี