จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายนางฉัตรฤดี ไพฑูรย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”  จังหวัดสกลนคร  และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยได้มอบถุงยังชีพ
ให้แก่ราษฎรยากจนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี สภากาชาดไทย
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธี

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร