จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 - 12.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
เปิดกรวยถวายสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนฯ พร้อมด้วย โดยนายอำเภอพรหมบุรี กล่าวต้อนรับ และนายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกับบูรณาการร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยมีกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ พิการ และครอบครัวยากจน จากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
จำนวน 100 ราย และมอบแว่นสายตายาวให้แกผู้ยากไรอีกจำนวน 500 อัน ณ โรงเรียนวัดเตย ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี