จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ตำบลเค็งใหญ่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นายสิริรัฐชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการนำของ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม โดย นำผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่
ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งกำลังประสบกับ สภาพอากาศที่หนาวเย็น

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ