จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทีมนางบังอร สุวรรณทิพย์ ) และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 65 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 3 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี