จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหารประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนผึ่งแดด ต.ผึ่งแดด
อ.เมืองมุกดาหาร โดยมอบ สิ่งของดังนี้ 1. จักรยานจำนวน 10 คัน 2 ถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด 3 แว่นสายตาจำนวน 120 อัน

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร