จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ” และ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ” พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ราย โดยมี นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ หมู่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ