จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว นายนพฤทธิ์ รองทรัพย์มีชัย
อายุ 67 ปี ที่บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีความพิการทางร่างกายประสบปัญหาทางสังคมเนื่องจากถูกบคนในครอบครัว
ทอดทิ้ง ประกอบกับประสบปัญหาเจ็บป่วยทางร่างกาย เบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2000 บาท พร้อมกับ
ของใช้สำหรับผู้ป่วย ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ