จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดพชรบุรี โดยมอบถุงยังชีพและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.4 บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี