จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน" ครั้งที่ 10 ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง หมู่ที่ 5 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ โดยในกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา การทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวยากจน มอบถุงยังชีพ/ผ้าห่มกันหนาว มอบใบ สปก.4-01 ให้ชาวอำเภอเอราวัณ

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย