จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และ คุณเฮนรี่ หลิง ผู้อำนวยการดรงงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ
กาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหางชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หลังที่1มอบให้แก่ครอบครัวนางบังอร เจริญคง ณ บ้านเลขที่ 43/8
หมู่ที่ 2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง #หลังที่2มอบให้แก่...ครอบครัวนายอำนาจ แว่วเสียง ณ บ้านเลขที่ 10/65 ชุมชนหนองน้ำเย็น ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง#โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ยากไร้
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นคนดีของสังคม #สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจำนวนหลังละ 250,000 บาท เหล่ากาชาด
จังหวัดระยองมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด เครื่องอุปโภค บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า#โดยมีท่านปลัดจังหวัดระยอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /นายอำเภอเมืองระยอง /นายอำเภอบ้านฉาง /คุณรัชนี บัวเนียม
ผู้แทนมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย /นายกอบต.สำนักท้อน /ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด เจ้าหน้าที่และพนักงานกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย ร่วมในพิธี

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง