จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ
พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ที่มาให้บริการทำฟันแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง