จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่ให้บริการทำฟันเด็ก
ในโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง