23/01/2019 ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย
18/01/2019 เอกสารการบรรยาย โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4
14/01/2019 สรุปการดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
14/01/2019 ขอให้จัดทำสรุปวาระการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ภาค
11/01/2019 ติดตามการแต่งตั้ง " คณะกรรมการแกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย "
08/01/2019 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
08/01/2019 ขอเชิญร่วมงาน " กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 " ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
07/01/2019 โครงการ " การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธ์สัญญา "