แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2562