แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2562