แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนสิงหาคม 2562