แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนสิงหาคม 2562