แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2562