แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกรกฎาคม 2562