แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เดือนกรกฎาคม 2562