แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนกรกฎาคม 2562