แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฏาคม 2562