แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฏาคม 2562